oraz polityka plików cookie.

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Girya Fitness – www.girya.pl jest firma SwissPigments, ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Pabianic w dniu 14.04.1995r.
 2. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym Girya Fitness – www.girya.pl, potencjalny klient zobowiązany jest wypełnić dane formularza rejestracyjnego oraz zaakceptować regulamin. Istnieje możliwość dokonania zakupów bez rejestracji – w tym wypadku należy zaakceptować regulamin przy finalizowaniu procesu zakupów na naszej stronie oraz wypełnić formularz z danymi wymaganymi do dokonania zakupów.
 3. Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu internetowego Girya Fitness.
 4. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz brak akceptacji regulaminu sklepu internetowego Girya Fitness, jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w naszym sklepie.
 5. Każda osoba rejestrując się na naszej witrynie oraz dokonując zakupów wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych sklepu Girya Fitness oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych przez administratora.
 6. Za administratora bazy danych osobowych uważa się firmę SwissPigments.
 7. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uważa się świadome oświadczenie woli i zgody do przetwarzania danych osobowych przez osobę, która to oświadczenie składa.
 8. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się ich: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, modyfikowanie oraz udostępnianie i usuwanie.
 9. Poprzez usunięcie danych osobowych rozumie się całkowitą likwidację danych osobowych z bazy sklepu internetowego Girya Fitness lub taką modyfikację danych osobowych, która uniemożliwi identyfikacje tożsamości osoby, do której dane te należą.
 10. Wszystkie dane osobowe osób zarejestrowanych w sklepie Girya Fitness są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r.
 11. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe przetwarzać będzie jedynie w celu zawarcia i realizacji transakcji oraz, że przetwarzanie danych osobowych w żaden sposób nie naruszy praw oraz wolności osób, których dane te dotyczą.
 12. Wyjątek od punktu 11. stanowi sytuacja, w której użytkownik sklepu internetowego Girya Fitness wyraża cheć i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zapisując się do Newslettera i potwierdzając tym samym zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o promocjach oraz nowościach dotyczących serwisu www.girya.pl
 13. Dane osobowe Klientów sklepu internetowego Girya Fitness nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do sfinalizowania transakcji oraz firm dostawczych, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia zamówionych produktów.
 14. Serwis www.girya.pl automatycznie korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które są danymi informatycznymi (pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i w przeglądarce internetowej), przechowującymi informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego Girya Fitness.
 15. Pliki cookies pozwalają na: rozpoznanie typu urządzenia użytkownika korzystającego z serwisu i dostosowanie wyświetlania się strony oraz jej zawartości do danego urządzenia, tworzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania z serwisu, co pomaga dokładnej analizie i dostosowaniu wyświetlanej zawartości strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz utrzymanie bieżącej sesji zalogowania na stronie w celu wyeliminowania potrzeby ponownego logowania się.
 16. W ramach korzystania z witryny www.girya.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies: umożliwiające poprawne korzystanie z serwisu i z usług, jakie serwis ten oferuje, umożliwiające zapamiętanie preferencji i ustawień użytkownika, takich jak: preferowany język, rozmiar czcionki itp., umożliwiające dostosowanie dostarczanych treści reklamowych do osobistych preferencji użytkownika oraz zapewniające bezpieczeństwo – służące do wykrywania nadużyć.
 17. Każdy użytkownik serwisu www.girya.pl może dobrowolnie zrezygnować lub ograniczyć obsługę plików cookies, posługując się odpowiednimi ustawieniami w swojej przeglądarce internetowej.
 18. Administrator sklepu internetowego Girya Fitness informuje, iż w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z korzystania z plików cookies, niektóre usługi i funkcje dostępne w witrynie www.girya.pl mogą być ograniczone lub całkowicie niedostępne.
 19. Administrator sklepu internetowego Girya Fitness zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w Polityce Prywatności w każdej chwili.